Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1430/KH-SGDĐT30/08/2018Sở GD&ĐTKế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Tải về
773/HD-SGDĐT21/5/2018Sở GD&ĐTHướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở Tải về
Sở GD&ĐTKế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Tải về
UBND tỉnh Vĩnh LongKế hoạch thời gian năm học 2018-2019 Tải về
HĐND tỉnh Vĩnh LongNghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm [...] Tải về
Sở GD&ĐTHướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức các trường mầm non, phổ thông công lập [...] Tải về
Sở GD&ĐTThông báo văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
2231/SGDĐT-CTTT20/12/2017Sở GD&ĐTThông báo văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
129/2018/NQ-HĐND06/07/2018HĐND tỉnh Vĩnh LongNghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 - 2019 Tải về
1648/QĐ-UBND01/08/2018UBND tỉnh Vĩnh LongKế hoạch thời gian năm học 2018-2019 Tải về