Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
851/PGDĐT31/08/2018Phòng GD&ĐTTăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong trường học Tải về
664/QĐ-PGDĐT27/06/2018Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
1039/KH-PGDĐT23/20/2017Phòng GD&ĐTKế hoạch cuộc thi sáng táo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Mang Thít lần VII, năm học 2017 - 2018 Tải về
832/PGDĐT23/08/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
422/KH-PGDĐT23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức "Ngày hội công nghệ thông tin" lần thứ IV-năm học 2017 - 2018 Tải về
421/KHPH-PGDĐT-HĐ23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" và Hội thi "Báo tường" năm học 2017-2018 Tải về
1258/PGDĐT21/12/2017Phòng GD&ĐTTham gia Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017 - 2018 Tải về
Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Hội thao 20/11/2018 Tải về
Phòng GD&ĐTKế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm - 2019 và những năm tiếp theo Tải về
Phòng GD&ĐTThực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTTriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTTăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý trong trường học Tải về
Tiểu học Bình Phước AV/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018 Tải về
Tiểu học Bình Phước ATreo băng rôn tuyên truyền thông điệp Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018 Tải về
1251/QĐ-PGDĐT 19/12/2017Phòng GD&ĐTQuyết định công nhận học sinh giỏi huyện bậc THCS năm học 2017 - 2018 Tải về
1004/KH-PGDĐT19/10/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Hội thao 20/11/2018 Tải về
997/KH-PGDĐT17/10/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm - 2019 và những năm tiếp theo Tải về
706/QĐ-PGDĐT17/07/2018Phòng GD&ĐTQuyết định cử đoàn cán bộ và giáo viên TPT đội tham gia lớp tập huấn tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
392/HD-PGDĐT17/04/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2017 - 2018 Tải về
980/PGDĐT15/10/2018Phòng GD&ĐTThực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 Tải về
979/KH-PGDĐT12/10/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019 Tải về
586/PGDĐT11/6/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục và nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực cho CBQL,GV tiểu học Tải về
972/PGDĐT-KTr11/10/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2018-2019 Tải về
970/PGDĐT10/10/2018Phòng GD&ĐTTriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 Tải về
967/PGDĐT10/10/2018Phòng GD&ĐTTăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý trong trường học Tải về
850/PGDĐTPhòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
961/HD-PGDĐT09/10/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức ngày Pháp luật năm 2018 Tải về
KHLT-PGDĐT-BTG07/08/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch học chính trị hè năm 2018 của ngành giáo dục và đào tạo huyện Mang Thít Tải về
800/PGDĐT07/08/2017Phòng GD&ĐTQuy định hồ sơ quản lý và chuyên môn cấp tiểu học Tải về
459/KHLT-PGDĐT-HĐ-PKT&HT03/05/2018Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" Lần thứ V, năm học 2017 2018 Tải về
940/PGDĐT01/10/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với TTHTCĐ Tải về