Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
664/QĐ-PGDĐT27/06/2018Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
832/PGDĐT23/08/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
422/KH-PGDĐT23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức "Ngày hội công nghệ thông tin" lần thứ IV-năm học 2017 - 2018 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức "Ngày hội công nghệ thông tin" lần thứ IV-năm học 2017 - 2018 Tải về
850/PGDĐTPhòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về