Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
664/QĐ-PGDĐT27/06/2018Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
832/PGDĐT23/08/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
422/KH-PGDĐT23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức "Ngày hội công nghệ thông tin" lần thứ IV-năm học 2017 - 2018 Tải về
421/KHPH-PGDĐT-HĐ23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" và Hội thi "Báo tường" năm học 2017-2018 Tải về
1258/PGDĐT21/12/2017Phòng GD&ĐTTham gia Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017 - 2018 Tải về
Phòng GD&ĐTTriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTQuyết định cử đoàn cán bộ và giáo viên TPT đội tham gia lớp tập huấn tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
706/QĐ-PGDĐT17/07/2018Phòng GD&ĐTQuyết định cử đoàn cán bộ và giáo viên TPT đội tham gia lớp tập huấn tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
392/HD-PGDĐT17/04/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2017 - 2018 Tải về
979/KH-PGDĐT12/10/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019 Tải về
970/PGDĐT10/10/2018Phòng GD&ĐTTriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 Tải về
850/PGDĐTPhòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
459/KHLT-PGDĐT-HĐ-PKT&HT03/05/2018Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" Lần thứ V, năm học 2017 2018 Tải về