Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
664/QĐ-PGDĐT27/06/2018Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
832/PGDĐT23/08/2018Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
422/KH-PGDĐT23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức "Ngày hội công nghệ thông tin" lần thứ IV-năm học 2017 - 2018 Tải về
421/KHPH-PGDĐT-HĐ23/04/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tổ chức Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" và Hội thi "Báo tường" năm học 2017-2018 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
Phòng GD&ĐTQuyết định cử đoàn cán bộ và giáo viên TPT đội tham gia lớp tập huấn tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
Phòng GD&ĐTKế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục [...] Tải về
Phòng Gd&ĐT664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học Tải về
706/QĐ-PGDĐT17/07/2018Phòng GD&ĐTQuyết định cử đoàn cán bộ và giáo viên TPT đội tham gia lớp tập huấn tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
586/PGDĐT11/6/2018Phòng GD&ĐTKế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục và nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực cho CBQL,GV tiểu học Tải về
850/PGDĐTPhòng GD&ĐTHướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 Tải về
800/PGDĐT07/08/2017Phòng GD&ĐTQuy định hồ sơ quản lý và chuyên môn cấp tiểu học Tải về
459/KHLT-PGDĐT-HĐ-PKT&HT03/05/2018Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" Lần thứ V, năm học 2017 2018 Tải về