664 quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức và viên chức 03 bậc học

Đăng ngày: 2018-06-28 15:14:39
Sửa ngày: 2018-06-28 15:14:39
Ngày ký: 27/06/2018
Ngày hiệu lực: 27/06/2018
Người đăng: Khanh

Tên file: 664-quyết-định-về-việc-công-nhận-kết-quả-đánh-giá-phân-loại-công-chức-và-viên-chức-03-bậc-học.pdf
Kích thước: 0
Tải về