Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và các trung tâm trực thuộc Sở

Đăng ngày: 2018-07-20 14:06:29
Sửa ngày: 2018-07-20 14:06:29
Ngày ký: 21/5/2018
Ngày hiệu lực: 21/5/2018
Người đăng: Khanh

Tên file: 773-Huong-dan-danh-gia-phan-loai-cong-chuc-vien-chuc-cac-truong-mam-non-pho-thong-cong-lap.pdf
Kích thước: 1.64 MB
Tải về