Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Đăng ngày: 2017-07-19 11:27:22
Sửa ngày: 2017-07-19 11:27:22
Ngày ký: 12/07/2017
Ngày hiệu lực: 12/07/2017
Người đăng: Khanh

Tên file: 16-2017-TT-BGDĐT.pdf
Kích thước: 0
Tải về