Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục và nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực cho CBQL,GV tiểu học

Đăng ngày: 2018-07-18 08:14:12
Sửa ngày: 2018-07-18 08:14:12
Ngày ký: 11/06/2018
Ngày hiệu lực: 11/6/2018
Người đăng: Khanh

Tên file: 586-Kế-hoạch-Tập-huấn-nâng-cao-năng-lực-đánh-giá-thường-xuyên-các-môn-học.pdf
Kích thước: 0
Tải về