Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 – 2019

Đăng ngày: 2018-07-31 08:40:53
Sửa ngày: 2018-07-31 08:40:53
Ngày ký: 06/07/2018
Ngày hiệu lực: 06/07/2018
Người đăng: Khanh

Tên file: NQ129_HocPhi_NH2018-2019.pdf
Kích thước: 330.16 KB
Tải về