Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Đăng ngày: 2017-08-22 08:24:28
Sửa ngày: 2017-08-22 08:24:28
Ngày ký: 18/08/2017
Ngày hiệu lực: 03/08/2017
Người đăng: Khanh

Tên file: 298666_20-2017-tt-bgddt.pdf
Kích thước: 2.53 MB
Tải về