Kỳ thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành, năm học 2016 – 2017

Sáng 19/01/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành cấp huyện dành cho bậc THCS, năm học 2016 – 2017; Hội đồng thi được tổ chức tại 02 điểm trường, cụ thể như sau: Trường THCS Tân Long tổ chức cho hai môn vật lí và hóa học, trường THCS Long Mỹ môn sinh học; với số lượng là 72 thí sinh cho 03 môn thi
Đây là dịp để các em vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành, đồng thời cũng là dịp để giao lưu học hỏi lẫn nhau cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua “học đi đôi với hành” trong nhà trường.

Phần thi thực hành của môn vật lí

Qua kỳ thi cấp huyện này, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển chọn ra đội tuyển gồm 18 học sinh ở 3 môn sẽ tham dự kỳ thi cấp tỉnh trong tháng 02/2017./.

Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo