Tập huấn chuyên môn hè cho CBQL, giáo viên trước thềm năm học mới 2018 – 2019

       Sáng ngày 09/7/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục và nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học năm 2018-2019

         Đối tượng lớp tập huấn là: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tất cả giáo viên các trường tiểu học trong toàn huyện. Thời gian tập huấn từ ngày 09-21/7/2018 được chia thành 05 lớp mỗi lớp 02 ngày và thời gian cụ thể như sau::

+ Ngày 09-10/7/2018 lớp A gồm 5 đơn vị: An Phước B, Bình Phước A, Bình

Phước C, Nhơn Phú C, Chánh Hội A (103 học viên).

+ Ngày 11-12/7/2018 lớp B gồm 4 đơn vị: Nhơn Phú B, Mỹ Phước B, Nhơn Phú A, Thị trấn Cái Nhum (103 học viên);

+ Ngày 16-17/7/2018 lớp C gồm 5 đơn vị: An Phước A, Chánh An A, Chánh Hội B, Tân An Hội B, Tân Long B (102 học viên);

+ Ngày 18-19/7/2018 lớp D gồm 5 đơn vị: Long Mỹ, Tân Long A, Hòa Tịnh A, Hòa Tịnh B, Mỹ Phước A (103 học viên);

+ Ngày 20-21/7/2018 lớp E gồm 5 đơn vị: Mỹ An A, Mỹ An B, Tân Long Hội A, Tân Long Hội B, Tân An Hội A (101 học viên).

Nội dung tập huấn:

–  Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục

– Tập huấn nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực

Qua lớp tập huấn này CBQL và giáo viên đã tự tin hơn trong công tác chuyên môn của mình và sẵn sàng cho năm học mới