Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (PCGDMNT5T)
Từ ngày 06/12 – 09/12/2016, đoàn kiểm tra công nhận PCGDMNT5T của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long. Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại 14 xã của 07 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tại các huyện, đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo PCGD cấp xã, huyện về quá trình và kết quả thực hiện PCGDMNT5T. Tại tỉnh, đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo PCGD cấp tỉnh.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những nổ lực của tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện công tác PCGDMNT5T. Đó là sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo điều kiện PCGDMNT5T; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp cao đặc biệt là trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp đảm bảo cho sự phát triển ổn định của GDMN.

Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016, Đoàn kiểm tra đã ký biên bản công nhận  tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn PCGDMNT5T vào thời điểm tháng 8/2016./.